VizzioHandtherapie

De handtherapeut houdt zich bezig met de behandeling van fysieke klachten van de hand, pols en arm. Zij kan begeleiding geven tijdens de revalidatie na een operatie aan uw arm/hand, maar behandelt ook klachten van de arm/hand zonder dat er geopereerd is. Denk hierbij aan duim-basisartrose, peesirritaties of klachten na trauma van de hand.

De focus bij behandeling ligt op het soepel maken van de hand of arm door oefeningen. Daarnaast geeft zij adviezen voor dagelijkse activiteiten eventueel in combinatie met hulpmiddelen. De handtherapeut kan bijvoorbeeld spalken maken ter ondersteuning van de functie van de hand.

Door een specieke opleiding kan de therapeut een betere diagnose stellen en hieraan de optimale behandeling koppelen.